Τεχνική Υποστήριξη


Βασικό μέλημα της bnc είναι η αποδοτική λειτουργία των συστημάτων της, προς όφελος κάθε επιχείρησης που τα εμπιστεύεται. Κύριος στόχος μας είναι να αξιοποιούν οι πελάτες μας όλες τις δυνατότητες του συστήματος που αγοράζουν.


Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε καταρχάς μια εγγύηση 1 έτους, για κάθε μας σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, η bnc αναλαμβάνει χωρίς καμία χρέωση να βοηθά την επιχείρηση να εκμεταλλευτεί το σύστημά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα πλήθος συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τίθενται στη διάθεση των πελατών μας για έναν ολόκληρο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, και μάλιστα εντελώς δωρεάν.


Μετά το πέρας του έτους αυτού, εάν οι πελάτες μας το επιθυμούν, η bnc τους προσφέρει τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν και να παρακολουθούν τα συστήματά τους, αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ετήσιων Συμβολαίων Υποστήριξης που καλύπτουν τα ακόλουθα:


• Συνεχής καλή λειτουργία των συστημάτων.

• Συμβουλές για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.

• Τηλεφωνική υποστήριξη.

• Επίσκεψη στον πελάτη όταν χρειάζεται.

Τηλ: 2810263008, Fax: 2810263657 info@bnc.com.gr
Τελευταία Ενημέρωση:: 3/1/2011 | All rights reserved | Designed and Developed by EyeWide - Internet Marketing