ΠΑΓΝΗ

Ανατέθηκε στην εταιρεία μετά από διαγωνισμό η προμήθεια Switch Cisco παραμετροποιημένο, καθώς  η  τοποθέτηση, τερματισμός, πιστοποίηση  πολύτροπης οπτικής ίνας 8*50/125μm OM3 για την διασύνδεση του νέου κτιρίου ΤΕΠ με το Computer Room.
Τηλ: 2810263008, Fax: 2810263657 info@bnc.com.gr
Τελευταία Ενημέρωση:: 3/1/2011 | All rights reserved | Designed and Developed by EyeWide - Internet Marketing